Kleine waterzuiveringstations
Fotoreportages
 
 
Home
Producten
• Zonnecollectoren
• Zonneboilers
• Warmtepompboilers
• Fotovoltaische zonnepanelen
• Regelapparatuur
• Dubbelwandige keldertanken
• Ondergrondse GFK-tanken
• Regenwatertanken
• Transp.- en voorraadtank drinkwater
• Kleine waterzuiveringsstations
• Accessoires en filters
• Pompen voor regenwater
• Pellet tanken
• Pelletketels met houtversnippering
• AdBlue tanken
• Bovengrondse dieseltank met pomp
• Cleaning Diesel Systeem
Reinigen
Keuringen
Verwijderen
Opvullen
Dubbelwandig maken
M.M.C.
Nieuws
Promoties
Referenties
Controle-apparatuur
Niveaucontroles
Info & Contact
Downloads
 
Met een restwater - ventilatie in Polyethyleen tank. Type 135-AS geschikt voor 4 tot 8 inwoners
 

DIN EN 12566 gekeurd
Alles geplaatst in 6 à 8 uur!


In tegenstelling tot de conventionele procedure voor het zuiveren van het restwater, waar het restwater door verschillende afzonderlijke bekkens stroomt (vóórzuiveringsbekken, de biologische bekken en de na-zuiveringsbekken) gebeurd de biologische zuivering van het restwater bij onze waterzuiveringsinstallatie in slechts één bekken in verschillende etappes.
In het begin van iedere nieuwe cyclus vullen de bekken zich en het restwater wordt in de afstanden geventileerd. In de volgende fase werd het afval gescheiden en het zuiver water wordt afgezogen. Een cyclus duurt ongeveer 6-8 uur.

Vullen en beluchten

In het begin van een cyclus wordt de tank gevuld met 60 à 70% restwater. De afvalwater doorstroomt eerst de vóórreiniging, waar grotere afvalstoffen gesedimenteerd worden, vervolgens wordt het naar de tweede ruimte (tank) overgebracht, waar het met tussenpozen belucht wordt en eventueel gemengd wordt.

Compleet besturingssysteem
Witte binnenwand, optimale reiniging

Wegstromen

Als de tank bijna is gevuld en voldoende is belucht, wordt de afvaldelen neergezet. Het ventilatie wordt uitgeschakeld en de afvaldeeltjes verzinken door hun eigen gewicht naar de bodem (3), zodat er boven een zone ontstaat van zuiver water.

Decanteren

Na de afzetfase wordt het resterende klaar water afgezogen met een decanteerhulpmiddel en in het voorstroming ingeleid. Het decanteerproces wordt via een tijdprogramma gestuurd en is klaar wanneer de laagste waterstand is bereikt.

Afvoer van het restafval

Het ontstane restafval wordt automatisch naar de afvalruimte afgevoerd, zodat in het beluchtingsbekken een constant volume van modder blijft.
 
 
 
 
 
© 2005 ROMMENS ENGINEERING QUALITY BVBA • Guffenslaan, 8 b.5 • 3500 Hasselt • tel/fax +32 11531101 • info@rommens-eng.be