Keuringen
Fotoreportages
 
 
Home
Producten
Reinigen
Keuringen
• Aanvraag tankkeuring
Verwijderen
Opvullen
Dubbelwandig maken
M.M.C.
Nieuws
Promoties
Referenties
Controle-apparatuur
Niveaucontroles
Info & Contact
Downloads
 

Er kan voor elke tank (kelder, bovengronds of ondergronds) een reglementaire keuring aangevraagd worden met groene dop etc. Wij leveren het nodige (her)keuringscertificaat af, en kunnen desnoods de tank aanpassen.

Het plaatsen van een stookolietank is onderhevig aan de milieuwetgeving. Dit is een gewestelijke materie. Op deze bladzijde geven we een aantal verwijzingen naar de toepasselijke richtlijnen.
 
Categorie 1: Reservoirs kleiner dan 5000 liter voor particulier gebruik
 

A. Bovengrondse of toegankelijke reservoirs (reservoirs in open lucht of in een binnenruimte) moeten voorzien zijn van een overvulbeveiligingssysteem. Tevens moeten deze om de 5 jaar onderworpen worden aan een beperkt onderzoek.
Wat krijgt u?
  • Een groene dop of kenplaat waarop het erkenningsnummer van de erkend technicus, de datum van controle en de uiterlijke datum van de volgende controle op vermeld staan.
  • Een conformiteitsattest van keuring.
 

B. Ondergrondse of ontoegankelijke reservoirs (reservoirs in volle grond of in een niet-toegankelijke groeve) moeten voorzien zijn van een overvulbeveiligingssysteem. Een ondergronds metalen of prefab-betonnen reservoir dient om de 3 jaar een beperkte controle te ondergaan. Voor reservoirs uit thermohardende kunststof is dit om de 4 jaar. Wat krijgt u?
  • Een groene dop of kenplaat waarop het erkenningsnummer van de erkend technicus, de datum van de controle en de uiterlijke datum van de volgende controle vermeld staan.
  • Een conformiteitsattest van controle
 
Categorie 2: Reservoirs vanaf 5000 liter tot 20000 liter voor particulier gebruik en reservoirs van 100 tot 20000 liter voor professioneel gebruik (klasse 3).
 
A. Bovengrondse of toegankelijke reservoirs (reservoirs in open lucht of in een binnenruimte) moeten uitgerust zijn met een overvulbeveiligingssysteem en geplaatst worden in een inkuiping. Dubbelwandige reservoirs uitgerust met een permanent lekdetectiesysteem zijn vrijgesteld van inkuiping. Bovengrondse reservoirs moesten reeds vóór 1 augustus 2003 een eerste beperkte controle ondergaan. Bovengrondse reservoirs dienen om de 3 jaar aan een beperkt onderzoek onderworpen te worden.
Wat krijgt u?
  • Een groene dop of kenplaat waarop het erkenningsnummer van de erkend technicus of milieudeskundige, de datum van controle en de uiterlijke datum van de volgende controle op vermeld staan.
  • Een conformiteitsattest van keuring.
B. Ondergrondse of ontoegankelijke reservoirs (reservoirs in volle grond of in een niet-toegankelijke groeve) dienen uitgerust te zijn met een overvulbeveiligingssysteem. Buiten een beschermingszone moeten alle reservoirs vanaf 10.000 liter voorzien zijn van een permanent lekdetectiesysteem.

LET OP!
Voor ondergrondse reservoirs wordt een onderscheid gemaakt tussen reservoirs gelegen binnen een beschermingszone en reservoirs gelegen buiten een beschermingszone.
Alle reservoirs Binnen een beschermingszone geldt dit voor alle reservoirs vanaf 5.000 liter.
Ondergrondse metalen reservoirs vanaf 10.000 liter moeten, naargelang het resultaat van het corrosiviteitsonderzoek, voorzien worden van een kathodische bescherming.

Ondergrondse reservoirs moesten reeds vóór 1 augustus 2002 aan een eerste algemeen onderzoek onderworpen zijn. Voor reservoirs vanaf 10.000 liter was dit inclusief een corrosiviteitsonderzoek. Voor reservoirs uit thermohardende kunststof volstond een beperkt onderzoek.
Buiten een beschermingszone

Metalen reservoirs dienen om de 2 jaar een beperkt onderzoek en om de 15 jaar een algemeen onderzoek te ondergaan. Reservoirs in thermohardende kunststof dienen enkel om de 2 jaar een beperkt onderzoek te ondergaan. Opmerking: reservoirs kleiner dan 10.000 liter zonder permanent lekdetectiesysteem moeten om de 2 jaar, naast een beperkt onderzoek, ook een dichtheidstest ondergaan.

Binnen een beschermingszone

Metalen reservoirs dienen jaarlijks een beperkt onderzoek en om de 10 jaar een algemeen onderzoek te ondergaan. Reservoirs in thermohardende kunststof dienen enkel jaarlijks een beperkt onderzoek te ondergaan. Reservoirs kleiner dan 5.000 liter zonder permanent lekdetectiesysteem moeten jaarlijks, naast het beperkt onderzoek eveneens aan een dichtheidstest onderworpen worden. Wat krijgt u?
  • Een groene dop of kenplaat waarop het erkenningsnummer van de technicus of milieudeskundige, de controledatum en de uiterlijke datum van de volgende controle op vermeld staan.
  • Een conformiteitsattest van keuring.
 
 
 
 
 
© 2005 ROMMENS ENGINEERING QUALITY BVBA • Guffenslaan, 8 b.5 • 3500 Hasselt • tel/fax +32 11531101 • info@rommens-eng.be